Money Üyesi misin?

Üyeysen hemen giriş yapabilir, değilsen ücretsiz üye olabilirsin.

Money Üyesi misin?

HADİ BAŞLAYALIM

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Money Programı

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 

Migros Ticaret A.Ş. (“Migros veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

 

Migros Ticaret A.Ş. işbu Money Programı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

 

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır)  uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Money Programı; “Migros” tarafından işletilen elektronik ortamdakiler dahil tüm işyerlerinde ek avantajlar, çeşitli genel ve/veya kişiye özel “Hak ve İmkanlar”, “Alt Program ve Hizmetler”e katılma imkanı ve “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar” ile birlikte ek faydalar sunan ve genel ve/veya kişiye özel iletişimler ile “Üye”lerini avantajlar ile ilgili bilgilendiren müşteri odaklı bir pazarlama programıdır. Money Programı (“Program” olarak anılacaktır) kapsamında; Yat Kart, Otel-Restaurant Kart, Servis Kart, İşletme Kart, Aile Kulübü, Money Gold programı, İyi Gelecek Elçileri programı, Bebemoney programı, Migros TV hizmeti, Migros Kadın Akademisi, MKolay, Kumbaram uygulaması ve/veya Migros tarafından hayata geçirilecek Money Programına ilişkin alt programlar bulunmaktadır. 

 

Money programı kapsamında program ortaklıkları ile iş birlikleri yapılarak Money üyesi olma imkânı sağlanmaktadır. Program ortaklıkları iş birliklerimize dair bilgilere web sitesinden erişilebilir.

Bireysel müşterilerin yanı sıra Yat Kart, Otel-Restoran Kart, İşletme kart ve Servis Kart ile belirli özelliklere sahip müşteri kitlesine kampanya ve avantajların sunulduğu Money programı kapsamında sunulan alt programlardır.

 

Money Gold üyeliği, üyelere ekstra avantajlar sağlayan ve sadece Money üyelerinin ücret karşılığı kayıt olabildiği Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır.

 

Bebemoney programı sadece Money üyelerinin katılabildiği ve bebek ürünlerine özel avantajlar sağlayan Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır.

 

Kumbaram uygulaması, Money üyelerinin alışverişlerindeki ödemelerinin para üstü olabilecek bir kısmını “OTP Şifre” ile izin vermeleri durumunda üyelik hesaplarında biriktirebilecekleri ve alışverişlerinde ödeme adımında kullanabilecekleri bir alt programdır. 

 

Aile Kulübü programı, sadece Money üyelerinin faydalanabildiği İlçe Halk Eğitimi Merkezleri işbirliğiyle ücretsiz hobi ve meslek edindirme kurslarına yönelik hizmet veren ve üyelerin kişisel gelişimlerini destekleyen Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır.  

İyi Gelecek Elçileri programı, sadece Money üyelerinin faydalanabildiği, Migros’un marka elçilerini yaratmak için kurulmuş, üyelerden Migros hakkındaki görüşlerini almayı amaçlayan, içerisinde oyunlaştırılmış kişisel hedeflerin belirlendiği ve ürün avantaj ve indirimlerinin sunulduğu Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır. 

Migros Kadın Akademisi programı, sadece Money üyelerinin faydalanabildiği ve kişisel gelişim, girişimcilik, marka yaratma, hobi, aile çocuk gelişimi, finans, teknoloji, ebeveynlik vb. konularda eğitim videolarının sunulduğu Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır.

“Migros TV hizmeti” tüm kullanıcıların ziyaret edebileceği ancak Money üyelerine özelleştirilmiş video gösterimi, tiyatro gösterimi, eğitim içerikleri gösterimi gibi bazı ek hizmetlerin sunulduğu Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır. 

MKolay Programı kapsamında “MKolay Kantin” ve “MGo” uygulamaları yalnızca Money üyelerine özel uygulamalar olmakla; “MKolay Kantin” ve “MGo” üyelere telefonlarıyla qr kod okutarak alışveriş yapma imkanı sunan Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır.

 

Alt programlara dair ayrıntılı bilgiye Money web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

 

İşbu Money programı ile yukarıda sayılan alt programlar kapsamında paylaşılacak olanaşağıda detayları verilmiş olan kişisel veriler yine aşağıda detayları verilmiş amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde toplanacak, saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerdeişlenebilecektir.
 
 Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

İşlenen Kişisel Veriler:

 

Kimlik Bilgisi: 

 

Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi ve Migros Ticaret A.Ş. çalışanı olup Money üyeliği ile eşleştirmek istenilmesi halinde paylaşılacak Migros Ticaret A.Ş. personel sicil numarası, Money üyeliği sağlayan program ortaklarına ait kart numarası ile bunlara ek olarak;

 

Yat Kart sahibi olmak istenilmesi halinde; faaliyet belgesi veya kaptanlık brövesi ile birlikte TC kimlik numarası bulunan bir ehliyet yada nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

Otel-Restoran Kart sahibi olmak istenilmesi halinde; işletme güncel vergi levhası veya işletme belgesi gibi firma adı ve faaliyet alanını gösteren belgeler, 

 

Servis Kart sahibi olmak istenilmesi halinde; Sosyal Güvenlik Kurumu prim belgesi ya da apartman yönetiminden imzalı belge,

 

İşletme Kart sahibi olmak istenilmesi halinde; geçen yıla ait vergi levhası, TC Kimlik numarası bulunan bir ehliyet ya da nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

İyi Gelecek Elçileri Programına üye olmak istenilmesi halinde; instagram kullanıcı adı, çocuk sahibi olup olunmadığı bilgisi,

 

Aile Kulübü programına üye olmak istenilmesi halinde; TC kimlik numarası,

 

Öğrencilere yönelik sunulan avantajlardan faydalanılmak istenilmesi halinde; tc kimlik numarası, öğrencilik durumu, okul, bölüm/program ve sınıf bilgisi ve öğrenci belgesinde yer alan diğer tüm kişisel veriler

 

 

İletişim Bilgisi: 

 

Cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, şehir ve posta adresi, 

 

Müşteri İşlem Bilgisi; 

Alışveriş ve detaylarına ait bilgiler, ödeme ve fatura bilgileri, iade bilgileri, Money Programı kullanım yöntemi ve kullanım kanalı bilgileri, kazanılan ve kullanılan indirim/Money puan/fayda bilgileri, 

 

Pazarlama Bilgileri

Katılınan (varsa) kampanya bilgileri, favori ürünler, alışveriş listeleri, mobil cihazda erişim izni verilen bilgiler, isteğe bağlı katılınan anket ve araştırma projelerimizde vermiş olunan bilgiler ve cevaplar, mobil bildirim gönderme izni, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, Money programı kapsamındaki uygulamalara ilişkin üyelik bilgisi, MoneyPay mobil uygulama ve Money web sitesinde bildirimlere/ anketlere/ tekliflere/ kampanyalara/ duyurulara karşı yaklaşımlar, favoriler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, uygulama/site kullanım süresi, 

 

Lokasyon Bilgisi: 

 

Lokasyon paylaşımına yapılacak tercihe göre (her zaman kullanım/uygulama açıkken kullanım/tek seferlik kullanım gibi) izin verilmesi halinde lokasyon bilgisi, bluetooth özelliğinin açık olması halinde beacon (yer belirleyici) cihazları aracılığıyla tespit edilen lokasyon bilgisi,

 

İşlem Güvenliği Bilgisi: 

 

IP ve ID adresi bilgisi, web sitesi çerez bilgileri (zorunlu ya da verilen izin doğrultusunda olan çerezler), çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, web sitesi bilgileri (site içindeki işlemler, cihaz bilgisi, zaman/süre, log kayıtları), mobil uygulama bilgileri (cihaz bilgisi, uygulama versiyon bilgisi, mobil uygulama içindeki işlemler, log kayıtları), kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi, Mac adresi,

 

Hukuki İşlem Bilgisi: 

 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi doğrultusunda elde edilen bilgiler, 

 

Diğer Bilgiler :

Migros Kadın Akademisi programına üye olmak istenilmesi halinde; eğitim videolarının izlenip izlenmediği bilgisi,

 

Aile Kulübü programına üye olmak istenilmesi halinde; eğitim durumu, sertifika bilgileri, kayıtlı olunan ders ve etkinlik bilgisi,

 

İyi Gelecek Elçileri Programına üye olmak istenilmesi halinde; çalışma durumu, öğrenci olup olunmadığı bilgisi

 


Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebep ve Amaçları:


 Toplanan kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MİGROS tarafından işlenebilecektir.
 

1- Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem Bilgisi”, “İşlem Güvenliği Bilgisi” ve “Hukuki İşlem Bilgisi” başlıklı kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • Suçun önlenmesi ve suçluların tespiti, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler alınması, erişim engelleme ve filtreleme sistemlerinin etkinliğinin sağlanması
 • Hukuki işlem güvenliğinin temini, erişim kayıtlarının kaydedilmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının yönetilmesi ve trafiğin yönetimi
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

2- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem Bilgisi”, “İşlem Güvenliği Bilgisi” “Hukuki İşlem Bilgisi” ve “Diğer Bilgiler” başlıklı kişisel veriler Money Programı kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 • Alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek


3- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem Bilgisi”, “Pazarlama Bilgileri”, “Lokasyon Bilgisi”, “İşlem Güvenliği Bilgisi”, “Hukuki İşlem Bilgisi” ve “Diğer Bilgiler” başlıklı kişisel veriler Money Programı kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
 • Sahte üyelikleri tespit etmek ve engellemek

 

4-  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem Bilgisi, “Pazarlama Bilgileri”, “İşlem Güvenliği Bilgisi”, “Hukuki İşlem Bilgisi” ve “Diğer Bilgiler” başlıklı kişisel veriler üyeliğin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Money Programı kapsamında işlenmektedir;

 • Şirketimiz ile akdedilmiş olunan üyelik sözleşmesi gerekliliklerini yerine getirmek ve hizmetlerimizden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirketimizin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa edebilmek,
 • Money Programı üyeliği oluşturabilmek,
 • Money Programı üyeliği kapsamındaki ürün ve hizmetlerimizden faydalanılmasını sağlamak,
 • Migros tarafından kurulan alt programlara üye kaydedebilmek,
 • Müşteri memnuniyeti faaliyetleri tasarlayabilmek ve müşteri memnuniyeti bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Program üyeliği kapsamında bilgilendirici iletişimleri yapabilmek,
 • Money üyeliği kapsamında Money puan kazanımı, harcanması/kullanımı ve Money puan bakiye bilgilerinin hesaplanması, süresi dolan puanların hatırlatılması, silinmesi süreçlerini yönetmek, bu süreçlerle ilgili Üye’yi bilgilendirmek ve belirli ölçüde Üye’nin kendisinin takip edebilmesini sağlamak,
 • Money puan yükleme, iade ve itiraz süreçlerini yürütmek,
 • Üye’ye Money üyeliği kapsamında Money puan haricinde fayda, indirim ve promosyonlara hak kazandırabilmek,
 • Üye’nin diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlamak,
 • Üye, Money üyesi olabilecek program ortaklarımızın üyesi ise işbirliği kapsamında Kart bilgileri ile Money hizmetlerinden faydalanılması,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 • Aile kulübü programı üyesi olunması halinde ücretsiz hobi ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlatmak ve kişisel gelişimi destekleyen etkinlikler planlamak,
 • Migros Kadın Akademisi programına giriş yapılması halinde kişisel gelişim, girişimcilik, marka yaratma, hobi, aile çocuk gelişimi, finans, teknoloji, ebeveynlik vb. konularda eğitim videolarından faydalanılmasını sağlamak ve yeni video içerikleri sunmak,
 • İyi Gelecek Elçileri programı üyesi olunması halinde sosyal medya hesapları ile hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek.

 

5- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem”, “Pazarlama Bilgileri” “İşlem Güvenliği Bilgisi” ve “Diğer Bilgiler” başlıklı kişisel veriler Money Programı kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir; 

 

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Money programı kapsamında sağlanan avantajların kötüye kullanımlarını engellemek,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,
 • Money Programı’nın kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi

 

6- Açık rıza hukuki sebebine dayanarak toplanan “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem”, “Pazarlama Bilgileri”, “Lokasyon Bilgisi”, “İşlem Güvenliği Bilgisi” ve “Diğer Bilgiler” başlıklı kişisel veriler Money Programı kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

 

 • Money Programı üyeliği kapsamında müşterilerimizi tanımak,
 • Üyelerimize daha iyi, faydalı ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sağlayabilmek,
 • Mevcut ürün ve hizmetlerin performansını ölçmek ve geliştirebilmek,
 • Veri analizi (Örneğin; kümeleme, segmentasyon, analitik modelleme, profilleme, istatistiksel çalışma/hesaplamalar, trend analizi, işbirlikleri çerçevesinde kredi skorlama, yeni ürün/hizmet geliştirme analizleri, pazarlama ve satış strateji belirleme fizibiliteleri gibi), anket ve araştırmalar yapabilmek, 
 • Veri analiz süreçlerinin denetimini sağlamak,
 • Üye’lerimize genel veya kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi, promosyon, tanıtım, kampanya, avantaj, reklam, aktivite, yarışma, etkinlik, alt programlar hazırlayabilmek 
 • Migros ve Money Programı tarafından sunulan mal ve hizmetlerimizi anlatabilmek için reklam ve pazarlama faaliyetleri yapabilmek,
 • Üye’lerimize genel ve kişiye özel içerikli; mobil uygulama, internet siteleri, sosyal medya platformları veya diğer 3. parti ortamlarında Migros, tedarikçi ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (mobil uygulama ve internet sitelerindeki bildirimler “push notification”, pop-up gösterimi, üyeye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.) yapmak,
 • Üye’nin cep telefonu ve/veya email bilgilerinin eşleştirilmesi yolu sosyal medya platformlarında (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, X. Corp. (Twitter), Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Adform) reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, 
 • Ticari iletişim kanalları ile Money Programı kapsamındaki genel ve kişiye özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, etkinlik, çekiliş, pazar araştırması anketleri, diğer 3. Kişilere ait reklam, pazarlama/iletişim, anket, araştırma ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları, bilgilendirmelerine ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), mobil uygulama, anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, bluetooth, beacon kablosuz ağlar, sosyal medya platformları vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti ve diğer iletilerle ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, Money Programı’na ilişkin yeni özelliklere ve değişikliklere ilişkin bilgilendirme ve duyuru yapmak,
 • Üye’nin katılım tercihini iletmesi halinde dahil olup fayda elde edebileceğin ön koşullu kampanya ve programlara katılımını sağlamak, dönemsel olarak müşteri memnuniyeti kapsamında bu işlemi Üye’mizi yormadan otomatik olarak yapmak ve Üye’mize bilgisini vermek, 
 • Üye’nin Migros iştiraklerine ait e-ticaret internet siteleri (www.migros.com.tr, www.macrocenter.com.tr, www.tazedirekt.com) ve mobil uygulamalarında (Migros, Migros Sanalmarket, Migros Hemen, Migros Yemek, Migros Ekstra, Mion, Macroonline, Tazedirekt, mobil uygulamaları) üyelikleri ile yapacağı alışveriş ve işlemlerinde Money programındaki avantajlarını da kullanabilmesi için Money program üyeliğini bu platformlardaki üyelikleri ile otomatik olarak eşleştirmek ve bu iştiraklerimizde kişiye özel sunulacak avantajları kullanabilmesi için Üye’yi tanımaları için gerekli bilgileri iştiraklerimize iletmek,
 • Üye’nin Migros iştiraklerine ait ve Program ortağımız MoneyPay mobil uygulama platformlarındaki üyelikleriyle yapacağı alışveriş ve işlemlerinde Money programındaki avantajlarını da kullanabilmesi için Money program üyeliğini bu platformlardaki üyelikleri ile otomatik olarak eşleştirmek ve bu iştiraklerimizde kişiye özel sunulacak avantajları kullanabilmesi için Üye’yi tanımaları için gerekli bilgileri iştiraklerimize iletmek,
 • Üye’nin mobil cihazında lokasyon paylaşımının açık olması halinde Üye’ye en yakın ve uygun teklifleri oluşturmak ve iletmek,
 • Üye’nin mobil cihazında mobil bildirim özelliğinin açık olması halinde Üye’ye mobil bildirimler gönderebilmek,
 • Migros TV hizmeti kapsamında Üye’ye özelleştirilmiş video, tiyatro ve eğitim içerikleri gösterebilmek,
 • İyi Gelecek Elçileri programı kapsamında oyunlaştırılmış kişisel hedefler oluşturup, avantaj ve indirimler sunabilmek

 

Kişisel verilerin MİGROS  tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Migros Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan da ulaşılabilmektedir..
 
 

 

Ticari Elektronik İleti Tercihleri

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca verilmiş olan izin doğrultusunda hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, mal ve hizmetlerimizin tanıtımını yapmak ve kampanyalarımızdan haberdar olunmasını sağlamak amacıyla kişisel veriler işlenebilecektir. İlgili mevzuat uyarınca, ticari elektronik ileti izinlerinin İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydedilmesi gerekmekte olup bu kapsamda iletişim adresi (telefon numarası veya e-posta adresi), izin tarihi, iletişim kanalı, alıcı tipi ve izin kaynağı verileri İYS ile paylaşılacaktır. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edilebilecektir.

 

Müşterilerimiz Money programına üye olurken ticari elektronik ileti kabul ve red tercihini iletebilir, Money Üyeliği sonrasında www.iys.org.tr, www.money.com.tr, MoneyPay mobil uygulaması üzerinden veya çağrı merkezi telefonlarımızı arayarak tercihini güncelleyebilir, ve ayrıca her sms/e-posta iletişimimizde kanal bazlı olarak sunulan red imkanını da kullanabilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda ticari elektronik ileti tercihi otomatik olarak red şeklinde değiştirilmektedir. Yeniden üye olunması durumunda ise ticari elektronik ileti tercihi üyelik sırasında yeniden belirlenmiş olmaktadır.Kişisel Verilerin Yurtiçinde Üçüncü Kişilere Aktarımı:

Üye’nin Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem Bilgisi ve Diğer Bilgiler kategorisinde toplanan kişisel verileri;  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MİGROS  tarafından yukarıda tek tek sayılan hukuki sebep ve amaçlar doğrultusunda ve gerekmesi halinde doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Money Program ortaklarımıza, Üye’lerimize daha iyi hizmet verebilmek adına birlikte çalışılan promosyon, teklif ve yarışmalar hazırlayan şirketlere, Migros iştiraklerine ait e-ticaret internet siteleri ve mobil uygulamalarına, Üye’lerimizin taleplerini daha doğru karşılamak ve teknik problemleri ortadan kaldırabilmek adına yardımı alınan tedarikçilerimize, pazarlama ve reklam işlemlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi için danışmanlık ve hizmet alınan ajanslara, sosyal medya platformları, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.ye, Migros Ailesine (Migros'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, Migros iştirakleri olan Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş, Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Mimeda Medya Platform A.Ş., Paket Taksi Lojistik ve Teknoloji A.Ş., alt kuruluşları, işletmeleri), hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı:

 

Rıza göstererek Money Programına üye olunması halinde; Üye’nin Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem Bilgisi ve Diğer Bilgiler kategorisinde toplanan kişisel veriler; Kanun’un "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, Üye’ye sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimizin olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısına sahip olan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan (ilgili sunucuların ve sosyal medya platformlarının yurtdışında olması nedeniyle) Veri İşleyenler tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve/veya sistemlere; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Migros’un işbu süreçlerini yürüterek çalışmayı seçtiği söz konusu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş ve uluslararası standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve Müşterilerine güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler.

 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem Bilgisi ve Diğer Bilgiler kategorilerinde yer alan kişisel veriler; kişiye özel reklam ve duyuru yapılması amacıyla sosyal medya platformları (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Adform, Microsoft )ile paylaşılmakta olup, bu paylaşım sırasında ilgili firmaların sunucularının yurtdışında olması, , MKolay uygulaması, ve Migros   uygulaması ve web siteleri sunucularının da yurtdışında olması nedeniyle, Üye’nin açık rızasına dayalı olarak İrlanda, Danimarka, Avrupa Ülkeleri ve ABD’ne  aktarım yapılmış olmaktadır.


 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep:


 Kişisel veriler; şirketimize ait internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, Money Programımız, fiziksel ve/veya online satış mağazalarımız, Migros iştiraklerine ait “Migros mobil uygulaması”, “www.migros.com.tr web sitesi” , “MoneyPay mobil uygulaması”,  çağrı merkezimiz, Migros whatsapp hattımız, program ortaklarımızla olan işbirliklerimiz, program ortaklarımıza ait işyerleri, anket ve araştırma faaliyetleri,  saha ekiplerimiz, şikayet/tüketici memnuniyeti iletileri, , hizmet alınan şirketler ve alt yüklenicileri, Migros Ailesi (Migros'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, Migros iştirakleri olan Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş,  Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Mimeda Medya Platform A.Ş., Paket Taksi Lojistik ve Teknoloji A.Ş., alt kuruluşları, işletmeleri), e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla Üye’nin bize ilettiği veriler, iş ilişkilerimiz sırasında imzaladığımız ticari sözleşmeler, şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya platformları, destek hizmeti alınan şirketler, İleti Yönetim Sistemi A.Ş., Üye’nin internet sitemizi ziyaret ettiği sırada sistemlerimizin Üye’yi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies/çerezler” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Kişisel veriler, yukarıda da belirtildiği üzere belirli durumlar için müşterilerimizin açık rızaları, diğer durumlar için de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.


Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

 

Migros, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile internet sitelerimizdeki “cookies/çerezler” ile bilgileri toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez Politikası ve Aydınlatma metnimize www.migroskurumsal.com adresimizden ulaşılabilmektedir..


Veri Sahibi Olarak Üye’nin Hakları:


 Üye, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Migros Ticaret A.Ş.’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilir: (Kanunun güncel halini takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır.)


 a. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

    öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı 

    üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye’nin 

    aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ. Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

    giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.migroskurumsal.com adresinde yer alan dijital “Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak veya aynı adreste yer alan Migros Ticaret  Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu ’nda yazan talimatlara uygun fiziki olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir, İstanbul” adresine kimliğinizi ispat edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu migrosticaretas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Yine işbu formu doldurarak Migros’a daha önce bildirilen ve Migros sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle, kisiselverikoruma@migros.com.tr adresine e-posta ile iletilmesi yöntemi ile de başvuruda bulunabilirsiniz. Bildirdiğiniz iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurunuz hakkında yanıt verilecektir ; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.


Güncelleme : 20.02.2024

 

MİGROS TİCARET A.Ş.

{{popUpTitle}}

Kayıt formuna yönlendiriliyorsun.

Giriş yapmak için Money kartınızı aşağıdan seçebilirsiniz.

Seç

Kart numarası

Son alışveriş yeri

Tarihi

{{card.cardNo}}

{{card.store}}

{{card.date}}

{{redirectMessage}}

Güncelleme

Money Üyelik Metnimiz Güncellendi!


Sevgili Money’li, Money web sitemize giriş yapabilmek ve Money’nin tüm avantajlarından yararlanmak için güncel üyelik metnimizi onaylamalısın.


Money Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

Money Üyelik Sözleşmesi'ni onaylıyorum ve Açık Rıza Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ve paylaşılmasına onay veriyorum.

Money Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni
Money Üyelik Sözleşmesi
Açık Rıza Metni