Money Üyesi misin?

Üyeysen hemen giriş yapabilir, değilsen ücretsiz üye olabilirsin.

Money Üyesi misin?

HADİ BAŞLAYALIM

Money Kişisel Veri Açık Rıza

Money Kişisel Veri Açık Rıza

MONEY PROGRAMI ÜYELİĞİ AÇIK RIZA METNİ

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Migros Ticaret A.Ş. Money Programı Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak Money Programı üyesi olmam ile birlikte işlenecek ve üçüncü kişilere aktarımı yapılacak kişisel verilerim ile ilgili “Money Programı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni” Money Programı üyeliği için başvuruda bulunduğum sırada Migros tarafından erişimime sunulmuştur. Okumuş olduğum bu aydınlatma metninde belirtilmiş olan kişisel verilerimin yine aynı metinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı amaçlar doğrultusunda işlenmesini, yine aynı metinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasını kabul ediyorum.

Kişisel Verilerimin İşlenmesi:

Migros Ticaret A.Ş. “Money Programı” üyeliği kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak toplanan ve okumuş olduğum “Money Programı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilmiş olan “Kimlik Bilgisi”, “İletişim Bilgisi”, “Müşteri İşlem”, “Pazarlama Bilgileri”, “Lokasyon Bilgisi” ve “İşlem Güvenliği Bilgisi” kategorisinde kişisel verilerimin Money Programı kapsamında şu amaçlar doğrultusunda işlenmesine rıza veriyorum:


 • Money Programı üyeliği kapsamında müşterilerimizi tanımak,
 • Üye’lerimize daha iyi, faydalı ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sağlayabilmek,
 • Mevcut ürün ve hizmetlerin performansını ölçmek ve geliştirebilmek,
 • Veri analizi (Örneğin; kümeleme, segmentasyon, analitik modelleme, profilleme, istatistiksel çalışma/hesaplamalar, trend analizi, işbirlikleri çerçevesinde kredi skorlama, yeni ürün/hizmet geliştirme analizleri, pazarlama ve satış strateji belirleme fizibiliteleri gibi), anket ve araştırmalar yapabilmek,
 • Veri analiz süreçlerinin denetimini sağlamak,
 • Üye’lerimize genel veya kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi, promosyon, tanıtım, kampanya, avantaj, reklam, aktivite, yarışma, etkinlik, alt programlar hazırlayabilmek,
 • Migros ve Money Programı tarafından sunulan mal ve hizmetlerimizi anlatabilmek için reklam ve pazarlama faaliyetleri yapabilmek,
 • Üye’lerimize genel ve kişiye özel içerikli; mobil uygulama, internet siteleri, sosyal medya platformları veya diğer 3. parti ortamlarında Migros, tedarikçi ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (mobil uygulama ve internet sitelerindeki bildirimler “push notification”, pop-up gösterimi, üyeye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.) yapmak,
 • Üye’nin cep telefonu ve/veya email bilgilerinin eşleştirilmesi yolu sosyal medya platformlarında (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Adform) reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,
 • Ticari iletişim kanalları ile Money Programı kapsamındaki genel ve kişiye özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, etkinlik, çekiliş, pazar araştırması anketleri, diğer 3. Kişilere ait reklam, pazarlama/iletişim, anket, araştırma ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları, bilgilendirmelerine ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), mobil uygulama, anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, bluetooth, beacon kablosuz ağlar, sosyal medya platformları vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti ve diğer iletilerle ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, Money Programı’na ilişkin yeni özelliklere ve değişikliklere ilişkin bilgilendirme ve duyuru yapmak,
 • Üye’nin katılım tercihini iletmesi halinde dahil olup fayda elde edebileceğin ön koşullu kampanya ve programlara katılımını sağlamak, dönemsel olarak müşteri memnuniyeti kapsamında bu işlemi Üye’mizi yormadan otomatik olarak yapmak ve Üye’mize bilgisini vermek,
 • Üye’nin Migros iştiraklerine ait e-ticaret internet siteleri (www.migros.com.tr, www.macrocenter.com.tr, www.tazedirekt.com) ve mobil uygulamalarında (Migros, Migros Sanalmarket, Migros Hemen, Migros Yemek, Migros Ekstra, Macroonline, Tazedirekt mobil uygulamaları) üyelikleri ile yapacağı alışveriş ve işlemlerinde Money programındaki avantajlarını da kullanabilmesi için Money program üyeliğini bu platformlardaki üyelikleri ile otomatik olarak eşleştirmek ve bu iştiraklerimizde kişiye özel sunulacak avantajları kullanabilmesi için Üye’yi tanımaları için gerekli bilgileri iştiraklerimize iletmek,
 • Üye’nin Migros iştiraklerine ait ve Program ortağımız Money Pay mobil uygulama platformlarındaki üyelikleriyle yapacağı alışveriş ve işlemlerinde Money programındaki avantajlarını da kullanabilmesi için Money program üyeliğini bu platformlardaki üyelikleri ile otomatik olarak eşleştirmek ve bu iştiraklerimizde kişiye özel sunulacak avantajları kullanabilmesi için Üye’yi tanımaları için gerekli bilgileri iştiraklerimize iletmek,
 • Üye’nin mobil cihazında lokasyon paylaşımının açık olması halinde Üye’ye en yakın ve uygun teklifleri oluşturmak ve iletmek,
 • Üye’nin mobil cihazında mobil bildirim özelliğinin açık olması halinde Üye’ye mobil bildirimler gönderebilmek,
 • Migros TV hizmeti kapsamında Üye’ye özelleştirilmiş video, tiyatro ve eğitim içerikleri gösterebilmek,
 • İyi Gelecek Elçileri programı kapsamında oyunlaştırılmış kişisel hedefler oluşturup, avantaj ve indirimler sunabilmek

Kişisel Verilerimin Yurtiçinde Üçüncü Kişilere Aktarımı:

Üye’nin Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem Bilgisi ve Diğer Bilgiler kategorisinde toplanan kişisel verileri;  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MİGROS  tarafından yukarıda tek tek sayılan hukuki sebep ve amaçlar doğrultusunda ve gerekmesi halinde doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Money Program ortaklarımıza, Üye’lerimize daha iyi hizmet verebilmek adına birlikte çalışılan promosyon, teklif ve yarışmalar hazırlayan şirketlere, Migros iştiraklerine ait e-ticaret internet siteleri ve mobil uygulamalarına, Üye’lerimizin taleplerini daha doğru karşılamak ve teknik problemleri ortadan kaldırabilmek adına yardımı alınan tedarikçilerimize, pazarlama ve reklam işlemlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi için danışmanlık ve hizmet alınan ajanslara, sosyal medya platformları, İleti Yönetim Sistemi A.Ş.ye, Migros Ailesine (Migros'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, Migros iştirakleri olan Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş, Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Mimeda Medya Platform A.Ş., Paket Taksi Lojistik ve Teknoloji A.Ş., alt kuruluşları, işletmeleri), hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Belirtilen kategorilerdeki kişisel verilerimin Money Programı kapsamında yukarıda belirtilen taraflara yine belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçinde aktarılmasına rıza veriyorum.

Kişisel Verilerimin Yurtdışına Aktarımı:

Rıza göstererek Money Programına üye olunması halinde; Üye’nin Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem Bilgisi ve Diğer Bilgiler kategorisinde toplanan kişisel verileri; Kanun’un "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, Üye’ye sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimizin olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısına sahip olan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan (ilgili sunucuların ve sosyal medya platformlarının yurtdışında olması nedeniyle) Veri İşleyenler tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlara ve/veya sistemlere; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem Bilgisi ve Diğer Bilgiler kategorilerinde yer alan kişisel veriler; kişiye özel reklam ve duyuru yapılması amacıyla sosyal medya platformları (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Adform) ile paylaşılmakta olup, bu paylaşım sırasında ilgili firmaların sunucularının yurtdışında olması, Money uygulaması, MKolay uygulaması, MoneyPay uygulaması ve Migros uygulaması ve web siteleri sunucularının da yurtdışında olması nedeniyle, Üye’nin açık rızasına dayalı olarak İrlanda, Danimarka, Avrupa Ülkeleri ve ABD’ne  aktarım yapılmış olmaktadır.

Belirtilen kategorilerdeki kişisel verilerimin Money Programı kapsamında yukarıda belirtilen taraflara yine belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtdışına aktarılmasına rıza veriyorum.


 
{{popUpTitle}}

Kayıt formuna yönlendiriliyorsun.

Giriş yapmak için Money kartınızı aşağıdan seçebilirsiniz.

Seç

Kart numarası

Son alışveriş yeri

Tarihi

{{card.cardNo}}

{{card.store}}

{{card.date}}

{{redirectMessage}}

Güncelleme

Money Üyelik Metnimiz Güncellendi!


Sevgili Money’li, Money web sitemize giriş yapabilmek ve Money’nin tüm avantajlarından yararlanmak için güncel üyelik metnimizi onaylamalısın.


Money Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

Money Üyelik Sözleşmesi'ni onaylıyorum ve Açık Rıza Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ve paylaşılmasına onay veriyorum.

Money Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni
Money Üyelik Sözleşmesi
Açık Rıza Metni