Money Üyesi misin?

Üyeysen hemen giriş yapabilir, değilsen ücretsiz üye olabilirsin.

Money Üyesi misin?

HADİ BAŞLAYALIM

Money Üyelik Sözleşmesi

Money Üyelik Sözleşmesi

MONEY PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu üyelik sözleşmesi Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir / İstanbul adresinde bulunan Migros Ticaret A.Ş. ile kullanım hakları “Migros”a ait müşteri odaklı bir pazarlama programı olan Money Programı kapsamında sunulan “Hak ve İmkanlar”a dair aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

İşbu “Sözleşme”nin konusu; aşağıda tanımı verilen “Money Programı”nın kullanım ve üyelik şart ve kurallarının ve “Taraflar”ın sorumluluklarının belirlenmesidir.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de büyük harfle başlayarak “.” İçerisinde kullanılan kelimeler kendilerine bu başlık altında verilen anlamları taşırlar.

“Sözleşme”: İşbu Money Programı Üyelik sözleşmesini ifade eder.

“Migros” “Money Programı sahibi Migros Ticaret A.Ş.’dir.

“Üye”: “Üyelik Kanalları”ndan “Money Programı”na üye olmak istediğini belirterek, işbu “Sözleşme”de detaylarıyla anlatılan üyelik aşamalarını tamamlayan, bu aşamalarda program koşullarını belirleyen işbu “Sözleşme”yi okuyup kabul eden ve "Money Programı" üyelerine özel olarak sunduğu “Hak ve İmkanlar”dan faydalanabilen işbu “Sözleşme”nin tarafı olan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

“Taraflar”: “Sözleşme”ye taraf olan “Migros” ve “Üye” işbu “Sözleşme”de birlikte bu isimle anılacaktır.

“Money Programı”: “Money Kart”lar ile isteğe bağlı olarak “Üye” olunabilen, “Migros” alışverişlerinin bir ön koşulu olmayıp “Üye”lerine “Migros” tarafından işletilen elektronik ortamdakiler dahil tüm işyerlerinde ek avantajlar, çeşitli genel ve/veya kişiye özel “Hak ve İmkanlar”, “Alt Program ve Hizmetler”e katılma imkanı ve “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar” ile birlikte ek faydalar sunan ve genel ve/veya kişiye özel iletişimler ile “Üye”lerini avantajlar ile ilgili bilgilendiren müşteri odaklı bir pazarlama programıdır.

İşbu “Sözleşme”yi kabul etmek ve “Üye” olmak tamamen isteğe bağlıdır. Müşteriler “Money Programı”na üye olmadan 30 gün boyunca “Money Kart”ları ile bazı Money avantajlarından faydalanabilir. 30 gün dolduğunda Müşteri halen “Üye” olmamış ise “Money Kart”ı iptal edilir ve indirimlere kapatılır. Müşteri sonraki süreçte bu “Money Kart” ile “Üye” olduğu andan itibaren programın sunduğu avantajlardan faydalanmaya başlayabilir.

“Alt Program ve Hizmetler”: Aile Kulübü, Money Gold, İyi Gelecek Elçileri, Bebemoney, Migros TV, Kumbaram uygulaması, Migros Kadın Akademisi, MKolay ve/veya “Migros” tarafından hayata geçirilecek “Money Programı”na ilişkin mikro uygulamalar, programlar, siteler ve üyelikleri ifade eder.

“Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar”: “Money Programı” ile sözleşmeye dayalı olarak dönemsel ya da uzun süreli işbirliği ya da program ortaklığı kuran firmaları ifade eder. “Üye” bu firmaların güncel listesini “Money Site”den takip etmelidir.

“Money Kart”: “Money Programı”na “Üye” olabilecek ve “Money Programı”nın sunduğu “Hak ve İmkanlar”a sahip olabilecek fiziksel ve sanal Money kartları ifade eder. Money, Yat, Otel-Restoran, Servis, İşletme kartlar bu kapsamdadır. Ayrıca “Money Programı” kapsamında program ortaklıkları ile iş birlikleri yapılarak Money üyesi olma imkânı sağlanan Petrol Ofisi, İstanbulkart, Money Bonus, MoneyPay Pro kartlar bu kapsamda sayılmaktadır. “Üye” güncel “Money Kart” listesini her zaman “Money Site”den takip etmelidir.

“Üyelik Formu”: “Money Programı”na “Üye” olabilmek için gerekli olan bilgilerin girildiği dijital formu ifade eder. Üyelik için paylaşılması zorunlu ve opsiyonel olan tüm veriler bu form üzerinde yer almaktadır.

“Money Site”: “Migros” veya “Migros”un hizmet sağlayıcıları tarafından üçüncü kişilerin erişimine sunulan ve “Money Programı”na dair tüm güncel bilgilere erişilebilen www.money.com.tr adresinde yer alan internet sitesini ifade eder.

“Money Mobil Uygulama”: “Migros” veya “Migros”un hizmet sağlayıcıları tarafından üçüncü kişilerin erişimine sunulan “Money Programı”nın sunduğu “Hak ve İmkanlar”ın da yer aldığı Migros Money mobil cihaz uygulamasıdır.

“Üyelik Kanalları”: “Money Programı”na üye olabilmek için gerekli olan “Üyelik Formu”na ulaşılabilen ve üyelik aşamalarının başlatılıp tamamlanabildiği web sitesi/mobil web sitesi/mobil uygulama/fiziksel form/çağrı merkezi gibi dijital veya dijital olmayan veri kaynaklarını ifade eder.

“OTP Şifre”: “Üye”nin dijital iletişim adreslerine iletilen anlık, kısa süreli, tekil bir şifredir.

“Hak ve İmkanlar”: “Üye”nin “Money Programı” üyeliği, “Alt Program ve Hizmetler” ve/veya “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar” ile yapılan işbirliklerinden doğan puan, indirim, birikim, özellik, iletişim, tanıtım, reklam, aktivite, avantaj, fayda, kampanya/promosyon/fırsat, içerik, imkan, ürün, hizmet ve benzeri tüm olanakları ve hakedişleri ifade eder.

“Üyelik Bilgilerim” ve/veya “Profil”: ”Üye”nin Program kapsamındaki “Hak ve İmkanlar”dan yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve “Money Programı” kapsamında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği ve güncelleyebildiği, “Üye”nin üyelik bilgilerinde belirttiği cep telefonu numarasına iletilen “OTP Şifre” ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfayı ifade eder.

“Money Puan”: Sadece “Üye” olan kişiler tarafından ve önceden bildirilen koşullara uygun olarak kazanılabilen ya da hediye olunan bir ödül bakiyesidir. İşbu “Sözleşme” maddelerinde detaylı bilgilendirmesi yapılmakla beraber, “Üye” güncel koşulları “Money Site”den takip etmelidir.

“Money Kimliğim”: “Üye”lerin alışverişlerinde “Money Programı” avantajlarından yararlanmasını sağlayan “Üye”ye özel 6 haneli anlık Money kimlik kodudur. Bu koda sadece “Money Mobil Uygulaması” olan ve uygulamasına “Money Programı” üyeliği ile giriş yapmış olan “Üye”ler erişebilir ve kullanabilir. Alışveriş başlangıcında bu 6 haneli kodun kasiyere iletilmesi gerekmektedir.

“Money Site İletişim Menüsü”: “Money Site” içerisinde İletişim Menüsüne ulaşılabilecek olan https://www.money.com.tr/mc/iletisim/iletisim-ve-destek/63 internet adresini ifade eder.

“Dönüştürme”: “Money Puan”ların “Migros” alışverişlerinde indirim olarak kullanılması dışında başka ürün ve hizmetlere dönüştürülmesini ifade eder. Bu hizmetler “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar” ile yapılan işbirlikleri kapsamında cep telefonu TL yükleme paketi, yemek kuponu, havayolları uçuş milleri, benzin gibi çeşitli hizmetler olabilir. “Üye” puanını dönüştürebileceği güncel ürün ve hizmetleri “Money Site” üzerinden takip etmelidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen kullanıcının, “Üyelik Kanalları”nda bulunan işbu “Sözleşme”yi onaylayarak, üyelik için talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun “Migros” tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. “

Migros” sözleşme serbestisi uyarınca, her üyelik talebini kabul etmekle yükümlü değildir. “Migros”, üyelik talebinin kabul etmemesi durumunda hiçbir gerekçe göstermek zorunda değildir. “Migros” “Üye” başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

Üyelik ilişkisi, “Üye”nin işbu “Sözleşme”nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla, üyelik bilgilerinde belirttiği cep telefonuna gönderilen “OTP Şifre”sini “Migros”a bildirmesi ve Program koşullarına uygun bulunarak “Migros” tarafından kabul edilmesi ile kurulur. “Üye” olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş, Türkiye’de yaşıyor ve Türkiye’ye ait cep telefonu numarasına sahip olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve “Üye”ye başarılı şekilde üyeliğinin yapıldığının bildirilmesi ile üyelik statüsü başlar ve böylece “Üye” işbu “Sözleşme”de ve “Money Site”de en güncel şekli ile belirtilen “Hak ve İmkanlar”a ve yükümlülüklere kavuşur. Söz konusu “Üyelik Formu”nu doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan “Üye”, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

Kullanıcılar bu “Sözleşme”yi kabul edip etmemekte serbesttir. Money Programı Üyelik Sözleşmesi onaylanmak sureti ile kabul edilmediği (keza istenen bilgiler girilerek aktivasyon işlemleri usulünce yapılmadığı) takdirde Money Mobil Uygulaması (cihaza yüklenmiş veya kurulmuş olsa dahi) kullanılamaz.

3.2. Üyelik “Hak ve İmkanlar”ı ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin “Migros”tan talepte bulunması halinde, üyelikte yer alan cep telefonu numarasının sahibi olan kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

3.3. “Üye”, “Money Programı”na üye olurken paylaştığı bilgiler ile oluşturduğu “Profil”inin üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”, üyelik bilgilerinin güncellemesini dilediği zaman yapabileceği şekilde “Money Site”, “Money Mobil Uygulaması” ve “Migros” çağrı merkezi telefon numarası üzerinden gerekli imkanlar sunulmakta ve bilgi güncelleme sorumluluğu tamamen “Üye”nin kendisindedir. Program üyeliğinin veya profilinin üçüncü kişilerce kullanımına imkan veren “Üye”ler, “Üyelik Bilgileri”nde belirtmiş olduğu cep telefonu numarası ve bu numaraya iletilen “OTP Şifre” ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”nin üyeliğinde belirttiği cep telefon numarası ve bu numaraya iletilen “OTP Şifre” ile gerçekleştirilen tüm işlemlerde “Üye”nin bilgilerinin “Üye” dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Üye” ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Üye” sorumlu olacaktır. Bu nedenle Üye Migros’tan herhangi bir zarara uğradığı yönünde talepte bulunamaz.

3.4. “Üye”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu “Sözleşme”nin hükümlerine, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda belirtilen tüm koşullara ve politikalara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. “Üye”nin “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması” dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.5. “Migros”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, “Üye”nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.6. “Üye”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nı aşağıda sayılan haller başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 • “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılmayacaktır.
 • “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı doğum tarihi, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların “Sözleşme”ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir “Üye”nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Virüs veya “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın veri tabanına, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması” üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, “Migros”un önceden yazılı iznini alınmaksızın “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Money Site ve/veya Money mobil uygulama vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape"veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanılmayacaktır.
 • Money Site'nin ve/veya Money mobil uygulamanın herhangi bir bölümüne veya Money Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Migros sunucusuna, Money Site üzerinde veya Money Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişilmeyecektir. Money Site'nin/ Money mobil uygulamanın veya Money Site'ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığı incelenmeyecek, taranmayacak veya test edilmeyecektir. Money Site/ Money mobil uygulamaya veya Money Site'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edilmeyecektir. Money Site'nin/ Money mobil uygulamanın herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Money Site’nin bir müşterisine ait bilgileri, kullanıcıya ait olmayan herhangi bir Migros hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edilemez veya takip etme girişiminde bulunulamaz. Money Site'yi/ Money mobil uygulamayı veya Money Site üzerinde veya Money Site vasıtasıyla verilen herhangi bir servis veya bilgi Money Site tarafından belirtildiği şekilde kişisel bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanılamaz.
 • Kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır.
 • Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacaktır.

3.7. “Üye”nin “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nı 3.6. maddesi başta olmak üzere, işbu “Sözleşme”deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde “Migros” “Üye”nin “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nı tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

3.8. “Üye”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda yaptığı işlemleri “Migros”a maddi ve “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. “Üye”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. “Üye” ayrıca “Üyelik Bilgilerim ve/veya “Profil” sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.9. “Üye”, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Üye”ye aittir.

3.10. “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın veya üzerindeki içeriğin işbu “Sözleşme” ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; “Migros”un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.11. “Migros”, "Sözleşme”nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. “Migros”, kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilere ait olan başka internet siteleri ve mobil uygulamalara yönlendiren bağlantı ya da referans verebilir. Bu bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir, buna dair bir garanti vermemektedir ve bundan dolayı doğabilecek zararlardan “Üye”nin kendisi sorumludur.

3.12. “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na erişilen tarih ve saat, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13. “Migros”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için ”Üye”nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ”Üye”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması” sunucularının yurtdışında yer alması gereği; “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması” üzerinden “Üye”nin kişisel verilerine ve avantajlarına erişmesi ve bunlarla ilgili işlem yapabilmesi için “Migros”a yurtdışında kişisel veri işleme ve yurtdışı ile kişisel veri paylaşma izinlerini vermiş olması gerekmektedir. Aksi halde “Üye” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”na giriş yapamayacaktır.

3.15. “Migros”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nı güncel ve doğru tutmaktadır. Her halükarda bu kanallardaki gösterilen ile gerçek durum arasında farklar olması halinde “Migros”un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.16. “Migros”, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda bir değişiklik ya da güncelleme yapması durumunda “Üye” bilgilerini taşıma hakkına sahiptir.

3.17. “Üye”nin, “Money Mobil Uygulaması”nı kullanabilmesi ve uygulama kapsamında sunulan “Hak ve İmkanlar”dan yararlanabilmesi için “Money Mobil Uygulaması”nı internet erişimi açık olan akıllı bir mobil cihaza (örneğin: cep telefonu, tablet) yüklemesi ve üyeliğindeki cep telefonuna gönderilen “OTP Şifre” ile uygulamaya giriş yapması gerekmektedir.

3.18. “Üye”nin, “Money Site”deki üyeliğine özel olarak sunulan “Hak ve İmkanlar”dan yararlanabilmesi için internet erişimi açık olan bir cihaz üzerinden (örneğin: cep telefonu, tablet, bilgisayar) “Money Site” adresine ulaşması ve üyeliğindeki cep telefonuna gönderilen “OTP Şifre” ile “Money Site”ye giriş yapması gerekmektedir.

3.19. “Üye” olurken “Üyelik Formu”nda bulunan “Money Kart” numarası kısmı doldurulursa, “Üye” fiziksel olarak sahip olduğu “Money Kart”ını üyeliğine otomatik olarak eklemiş olacaktır. Artık bu “Money Kart”ı ile üyeliğine özel faydaları elde etmeye başlayabilecek ve dilerse fiziksel “Money Kart”ı yerine Money Site ve Money Mobil Uygulamada belirtilen seçeneklerle (“Money Mobil Uygulaması”ndan ya da Migros Whatsapp hattından alacağı “Money Kimliğim” kodunu kasiyere ileterek, kasalarda yer alan pos cihazına cep telefonu bilgisini girerek vb) de üyeliğini kullanabilecektir.

3.20. “Üye” olurken “Üyelik Formu”nda bulunan “Money Kart” numarası alanı boş bırakılırsa, “Üye” fiziksel kartı bulunmadığı için Money Site ve Money Mobil Uygulamada belirtilen diğer seçeneklerle (Kasada yer alan pos cihazına cep telefonu bilgisini girerek, Migros Whatsapp hattından ya da “Money Mobil Uygulaması”ndan alacağı “Money Kimliğim” kodunu kasiyerimize ileterek vb) üyeliğini kullanabilecektir. “Üye” dilerse daha sonra üyeliğine fiziksel “Money Kart”ı ekletebilecektir. Ekletmesi halinde bu fiziksel “Money Kart”ı ile de üyeliğine özel faydaları elde etmeye devam edebilecektir.

3.21. “Üye” dilediği zaman kasada yer alan pos cihazlarına cep telefonu numarasını tuşlayarak alışveriş yapma özelliğini “Money Mobil Uygulaması”nda “Profil” menüsünden ya da 0850 200 40 00 müşteri hizmetleri numaramızı arayarak açıp kapatabilir.

3.22. “Üye”, “Money Programı” üyeliğinin geçerli olduğu mağazalar, online siteler, mobil uygulamalar, “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar”ı “Money Site”den takip edebilir.

3.23. “Üye”, Money kapsamında düzenlenen çekiliş kampanyalarına, kampanyaya katılım koşullarını yerine getirdiğinde otomatik olarak katılabilmektedir. Çekiliş sonuçları “Üye”nin “Money Site” üzerinden yazacağı ve “Money Programı” üyeliğinde de yer alan cep telefonu numarasına gelen “OTP Şifre” ile görüntülenebilmektedir.

3.24. “Üye”, fiziksel “Money Kart”ının kaybolması durumunda 0850 200 40 00 müşteri hizmetleri numaramızı arayarak bildirmekle yükümlüdür. Kaybedilen “Money Kart”lar nedeni ile “Üye”nin göreceği zarardan “Üye”nin kendisi sorumludur. Bu nedenle Üye, Migros’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.25. “Üye”, “Money Programı”nın sunduğu kampanya ve fırsatlar kapsamındaki koşulları sağlaması halinde “Money Puan” kazanabilir, “Money Programı” tarafından “Üye”ye “Money Puan” hediye edilebilir ve bu puanları alışverişlerinde indirim olarak ya da çeşitli işbirlikleri kapsamında “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar”da kullanabilir ya da puanlarını daha farklı faydalara “Dönüştürme” imkanına sahip olabilir. “Money Puan”ların kazanım ve kullanım koşulları kampanya ve hediye bazlı olarak değişkenlik göstermektedir. “Üye”, her bir kampanyanın ve hediyenin basılı ya da dijital ortamdaki duyuru metinlerinden bu koşulları tüm detayları ile takip edebilecektir.

3.26. “Money Puan”, kazanıldığı kampanyada ya da hediyede belirtilen son kullanım tarihinde henüz kullanılmamışsa “Üye”nin hesabından silinecek ve bir daha kullanılamayacaktır. “Üye” son kullanım tarihi bilgisini “Money Site” üzerinden takip edebilir.

3.27. “Money Puan” kazanımı gerçekleştikten sonra kazanım koşullarına etki eden ürün/alışveriş iadeleri ya da farklı nedenlerle kampanya koşullarının sağlanamadığının tespit edilmesi durumunda; kazanılan “Money Puan” tespitin gerçekleştiği andan önce kullanılmadıysa “Üye”nin hesabından silinecek ve bir daha kullanılamayacak veya kullanıldıysa “Üye”nin birikmiş “Money Puan” bakiyesinden eksiltilecektir.

3.28. “Money Puan”, üyeliğin herhangi bir sebep ile sonlanması halinde silinecek ve bir daha kullanılamayacaktır.

3.29. Şüpheli ya da riskli işlem incelemesi ya da teknik aksaklıklar nedeni ile “Money Puan” yüklemesi kampanya/hediye koşullarında belirtilen tarihte yapılamayıp ertelenebilir ya da askıya alınabilir. İnceleme sonuçlarına göre haksız (belirlenen genel ve özel şartlara yahut iyi niyet esaslarına uygun olmayan ya da kötü niyetli davranışlar ile) kazanç/kullanım tespiti halinde “Money Puan” iptali yapılabilir.

3.30. 1 (Bir) “Money Puan” kazanılırken ve kullanılırken 1 (Bir) TL değerindedir. “Migros” Money Puan’ın kazanımdaki ya da kullanımdaki değerini dönemsel ya da kalıcı şekilde değiştirilebilir. (Dönemsel kampanya örneği: Sevgili Money’li, 10-20 Temmuz arasında “Money Puan”larını “Migros” online market alışverişlerinde 2 kat değerli olarak kullanabilirsin. Bu kampanyaya özel 1 Money=2 TL.”)

3.31. “Üye”, “Money Puan” kazanım, hediye ve kullanımlarını “Money Mobil Uygulaması”, “Money Site” ve 0850 200 40 00’ı arayarak takip edebilir.

3.32. “Üye”nin hesabında görünen “Money Puan” tutarının “Üye”ye kısmen veya tamamen bir "para” olarak ödenmesi kesinlikle söz konusu olmayacak, bu ve benzer mahiyetteki talepler hiçbir surette ve sebeple kabul edilmeyecektir.

3.33. “Money Programı”, “Money Puan” ile ilgili kuralları değiştirebilme ve kısmen ya da tamamen sonlandırma haklarını her zaman için saklı tutar.

3.34. “Money Puan” kullanılarak satın alınan bir ürünün iade edilmesi durumunda; kullanılan puan miktarı halen kullanım süresi içerisinde olması koşulu ile “Üye”nin “Money Puan” bakiyesine otomatik olarak geri yüklenir. “Money Puan”ın kullanım süresi dolmuş ise puan geri eklense bile kullanımı söz konusu olmayacaktır.

3.35. “Üye”, “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar” ile yapılan işbirlikleri koşulları dahilinde; kullanılabilir durumdaki “Money Puan” bakiyesini kısmen ya da tamamen “Dönüştürme” yapabilecektir. Bu durumda dönüştürülen “Money Puan”; “Money Puan” bakiyesinden eksiltilerek kullanılmış olarak görünecektir.

3.36. “Üye”, “Migros” tarafından aksi belirtilmedikçe işbu Sözleşmeyi ve “Sözleşme”den doğan “Hak ve İmkanlar”ını üçüncü kişilere devredemez, aktaramaz ya da kullandıramaz. “Migros” tarafından izin verilmesi halinde; “Migros” “Üye”leri arasındaki bu tip devir, aktarım, kullandırma işlemlerine hiçbir surette taraf olmaz, bundan kaynaklı maddi-hukuki ihtilaflardan ve herhangi bir mali ve mali olmayan sonucundan hiçbir mesuliyet kabul etmez. İstifade ettirilen “Money Puan”ın işbu “Sözleşme” şartlarına aykırı biçimde veya kötü niyetle kazanıldığı ya da kullanıldığının herhangi bir zamanda herhangi bir surette tespiti halinde, “Migros”un söz konusu “Hak ve İmkanlar”ı iptal etme, kullanılmış ise parasal karşılığını kazanan ve kullanandan talep-tahsil etme hakkı vardır; “Migros”un diğer akdi-kanuni hakları ayrıca saklıdır. “Migros” işbu “Sözleşme”den doğan haklarını, alacaklarını, yükümlülük ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.

3.37. “Üye”nin vefat etmesi veya üyeliğini fiilen kullanması mümkün olmayacak bir akli rahatsızlığı olması halinde üyeliği sonlandırılacak ve üyeliğindeki varsa tüm “Hak ve İmkanlar”ı silinecek ve iptal edilecektir. İlgili “Hak ve İmkanlar” “Üye”nin mirasçılarına ve haleflerine devrolmayacaktır.

3.38. “Money Programı” kapsamında tüm “Üye”lere aynı faydayı sağlayan “Hak ve İmkanlar” sunulabileceği gibi, belirli “Üye”lere özel “Hak ve İmkanlar”da sunulabilir. Bir “Üye”nin herhangi bir “Hak ve İmkanlar”dan yararlandırılmış olması; bu “Hak ve İmkanlar”dan her zaman yararlandırılacağı anlamına gelmediği gibi, tüm “Üye”lerin aynı “Hak ve İmkanlar”dan yararlanabileceği anlamına da gelmemektedir.

3.39. “Money Puan” kampanya ve uygulamalarının “Üye” tarafından katılım talebi yapılması ön koşulu olabilir. Bu talebi kampanya koşullarına uygun şekilde yapmayan “Üye”ler bu kampanyalardan “Money Puan” kazanamazlar.

3.40. “Migros”, önceden haber vermeksizin “Money Programı” şartlarını değiştirebilir, programı ya da içeriğinde sunduğu “Hak ve İmkanlar”ı durdurabilir ya da erteyebilir, yeni “Hak ve İmkanlar” ekleyebilir, üyeliği iptal edebilir ve tüm bu değişiklikler “Money Site”de duyurulduğu tarihten itibaren geçerli olur.

3.41. “Money Programı” halihazırda bir ödeme ya da e-ticaret sistemi olmamakla beraber, “Money Puan” da bir elektronik para değildir. “Money Programı”nın ödeme sistemi, elektronik para veya e-ticaret sistemi gibi özellikler kazanması veya “Üye”lerden herhangi bir bedel istenmesi gibi bazı durumlarda ayrıca “Üye”lerden izinler de istenebilecektir.

3.42. “Üye” üyeliğindeki “Money Kart”ları kayıp, arızalı, kullanıma kapalı/inaktif olduğunda “Migros”a bildirimde bulunmalıdır. Bu statülere çekilen “Money Kart”lar “Money Puan”, indirim gibi üyelikte kullanılabilir durumdaki mevcut bakiyeleri kullanamaz, kampanyalara katılım sağlayamaz ve kazanım ya da birikim yapamaz. “Üye”nin bildirimde bulunmamasından kaynaklı olarak göreceği zararlardan “Üye” sorumlu olup “Migros”un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.43. “Üye”lerin son 365 günde “Migros” bünyesinde alışveriş yaparken kullanmadığı “Money Programı” kapsamındaki tüm “Money Kart”ları kullanıma kapalı “Money Kart” statüsüne çekilecektir. Bu statüdeki “Money Kart”lar  “Money Puan”, indirim gibi üyelikte kullanılabilir durumdaki bakiyeleri kullanamaz ve kampanyalara katılım sağlayamaz.

3.44. “Üye”nin hesabında en fazla 4 kullanıma açık “Money Kart”ı olabilir ve son 365 gün içerisinde hesabına en fazla 5 “Money Kart” ekleyebilir.

3.45. “Üye”, üye olurken vermiş olduğu doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerini yılda1 kez ile sınırlı kalacak şekilde güncelleyebilecektir.

3.46. “Üye”lerin son 3 yıldır (son 1095 gündür) “Migros” bünyesinde alışveriş yaparken kullanmadığı “Money Program” kapsamındaki tüm “Money Kart”ları sistemden silinmektedir. “Üye”nin sahip olduğu tüm “Money Kart”lar bu kurala uyuyorsa bu durumda “Money Program” üyeliği de beraberinde iptal edilecektir.

3.47. Dönemsel olarak; üyelik bilgilerini uzun süredir güncellenmemiş ve/veya üyeliğindeki cep telefonu numarasının artık “Üye”ye ait olmadığı tespit edilen ve/veya üyelik bilgileri eksik olan ve/veya üyeliğini aktif olarak kullanmadığı tespit edilen “Money Programı” üyelikleri “Migros” tarafından tek taraflı şekilde sonlandırılabilmektedir.

3.48. “Üye”, “Money Programı” üyeliğini dilediği zaman “Migros”un iletişim kanallarından (çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulamalardaki çağrı merkezi iletişim formları, web sitelerindeki  kişisel verilerin silinme talebi başvuru formu, Migros whatsapp hattı, çağrı merkezi e-posta adresi) yapacağı yazılı ve/veya sözlü bildirim ile ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir.

3.49. Her ne sebeple olursa olsun üyelik sona erdiğinde “Üye”ye kazandırılan tüm “Hak ve İmkanlar” “Migros” ve/veya “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar” tarafından silinecek ve geri alınacaktır.

3.50. Bir “Üye”nin tek bir “Money Programı” üyeliği olabilir. “Üye”nin, programa ait üyelik bilgileri ile kayıtlı birden fazla üyelik tespit edilirse, bu üyelikler ve üyeliklere bağlı tüm “Hak ve İmkanlar” ilgili “Üye” adına “Üye”ye haber verilmesine gerek olmaksızın otomatik olarak birleştirilir.

3.51. “Migros”, mevcut ve/veya yeni “Hak ve İmkanlar” kapsamında aidat ve ücret talep etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda onayı istenen fakat ödeme yapmayı kabul etmeyen “Üye”ler bu “Hak ve İmkanlar”ı kullanamayacaktır.

3.52. “Money Programı” kapsamındaki “Hak ve İmkanlar”ın elde edilebilmesi için “Üye”nin SMS göndermesi, mobil uygulama kullanması, web sitesi kullanması gibi ön koşullar gerekebilir. Bu tip durumlardaki internet kullanımı ve iletişim-haberleşme giderleri “Üye”nin servis sağlayıcısı ile şahsi anlaşması dahilinde tarafına aittir.

3.53. Kumbaram uygulaması kapsamında “Üye”ler alışverişlerindeki ödemelerinin para üstü olabilecek bir kısmını “OTP Şifre” ile izin vermeleri durumunda üyelik hesaplarında biriktirebilir ve alışverişlerinde ödeme adımında kullanabilirler. Üyeliğin işbu “Sözleşme”de belirtilen sebeplerden herhangi biri nedeniyle sonlandırılması ve/veya işbu “Sözleşme”nin “Taraflar”dan herhangi biri tarafından işbu “Sözleşme”de belirtilen gerekçeler ile feshedilmesi durumunda “Üye”nin üyeliğinde biriktirdiği tutarı kullanması için belirli bir süre belirlenecek ve “Üye”ye bildirimi yapılacak, bu sürenin sonunda kullanılmayan tutarlar tekrar kullanılamayacak şekilde üyelik ile birlikte silinecektir. “Üye”nin üyeliğinde paylaşmış olduğu cep telefonu ve e-posta adresi bilgilerinin güncel olması, bu iletişim adreslerinden “Migros”tan gelen mesajları almaya açık olması ve bu iletişim adreslerinden kendisine iletilen bilgilendirmeyi takip etme sorumluluğu tamamen “Üye”ye aittir. “Üye” bunlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi nedeni ile silinen tutarı talep edemeyeceğini peşinen kabul eder.

3.54. “Üye”nin “Migros”a ve Migros iştiraklerine ait olan e-ticaret internet siteleri ve mobil uygulamaları üyelikleri ile yapacağı işlemlerinde “Money Programı”nın sunduğu avantajlarını da kullanabilmesi için “Money Programı” üyeliği ile bu platformlardaki üyelikleri otomatik olarak eşleştirilmektedir. “Üye” işbu “Sözleşme”yi kabul edip onaylayarak bunu peşinen kabul eder.

3.55. “Üye”nin kendisinin birçok farklı yol ile paylaştığı ya da izni ile erişilen tüm veriler veri tekilleştirme, veri zenginleştirme, veri analizi, segmentasyon, veri güvenliği gibi amaçlar ile veritabanlarımızda biraraya getirilmektedir. Bir araya getirilen bu veriler sayesinde “Üye” daha iyi analiz edilmekte, tanınmakta ve dolayısıyla kişiye özel olarak sunulan avantajlardan daha fazla fayda elde etme imkanı doğmaktadır. Bunun dışında veri bütünlüğünün sağlanması, veri güvenliğinin oluşturulması ve işbu “Sözleşme”de belirtilen bir kişinin sadece bir üyeliği olmasının sağlanması gibi veri düzenleme işlemleri içinde bu işlem önem arz etmekte ve kullanılmaktadır.

3.56. “Üye”yi tanımak, o anki algı, beklenti, memnuniyet ve taleplerini anlayabilmek amaçları ile isteğe bağlı olarak katılabileceği anket ve araştırma çalışmaları yapılabilmektedir. Bu anket ve araştırmalara katılmak ve soruları yanıtlamak tamamen Üye’nin isteğine bağlıdır ve zorunlu değildir. “Üye” araştırma veya ankete katılıp soruları zamanında ve tam şekilde yanıtlaması halinde bazı durumlarda indirim, hediye, puan, indirim kuponu gibi “Hak ve İmkanlar” da elde edebilecektir. Teklif edilen “Hak ve İmkanlar”ın kazanım, kullanım ve silinme koşulları araştırma ve/veya anket bildiriminde “Üye”ye ayrıca bildirilecektir. Araştırma ve anketlerin katılımcı sayısı kotası ve belirli bir süresi olduğundan “Üye”ye bilgisi verilmesine rağmen süresi ve/veya kotası dolmuş olan anketlere “Üye” yanıt veremeyebilir ve dolayısıyla yanıtlaması karşılığında teklif edilen “Hak ve İmkanlar”ı elde edemeyebilir. Böyle bir durumda “Üye”nin bu teklif edilen “Hak ve İmkanlar”ı talep etme hakkı bulunmayacaktır. Anket ve araştırmalar tüm “Üye”lere açık olmayabilir, sadece belirli koşullarda belirli “Üye”lere belirli kanallar üzerinden uygulanabilir. “Üye” kendisine “Fikir Sepetim” başlığı altında sunulan anketleri “Money Mobil Uygulaması”nda FikirSepetim menüsünden takip edebilir ve yanıtlayabilir. “Migros” anket ve araştırmaları durdurma, sonlandırma, değiştirme ve yüklenen ve kullanılmayan “Hak ve İmkanlar”ı sonlandırma hakkına sahiptir.

3.57. “Üye”nin mobil cihazında “Money Mobil Uygulaması” için lokasyon paylaşımının açık olması halinde; “Üye”ye en yakın mağazalarımızı göstermek, bu mağazalarda “Üye”ye özel ve en uygun teklifleri oluşturup iletmek, lokasyonuna uygun iletişimler kurmak gibi lokasyona özel hizmetler verilebilecektir.

3.58. “Üye” işbu “Sözleşme”de belirtilen “Money Programı” ilgili bilgi edinme, öneride bulunma, memnuniyet/memnuniyetsizlik bildirme, problem ve uyuşmazlık çözümü için “Migros”a iletişim kanallarından (çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulamalardaki çağrı merkezi iletişim formları, web sitelerindeki kişisel verilerin silinme talebi başvuru formu, Migros whatsapp hattı, çağrı merkezi e-posta adresi) yazılı ve/veya sözlü olarak başvurabilecektir.

3.59. “Migros”un devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya ünvan değişikliği hallerinde de İşbu “Sözleşme”deki tüm koşullar geçerlidir.

3.60. “Migros” yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu kılınan durumlar da dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Sözleşmede değişiklik yapabilecek olup, “Üye”, yapılan değişiklikleri “Money Site”den takip edebilecektir.

3.61. Aile Kulübü programı,  sadece Money üyelerinin faydalanabildiği İlçe Halk Eğitimi Merkezleri işbirliğiyle ücretsiz hobi ve meslek edindirme kurslarına yönelik hizmet veren ve üyelerin kişisel gelişimlerini destekleyen Money programı kapsamında sunulan bir alt programdır. Aile Kulübü üyesi olunması halinde ücretsiz hobi ve meslek kurslarına, kişisel gelişimi etkileyecek etkinliklere katılım sağlanabilecektir.

3.62. İyi Gelecek Elçileri programı, sadece “Money Program” üyelerinin faydalanabildiği, Migros’un marka elçilerini yaratmak için kurulmuş, üyelerden Migros hakkındaki görüşlerini almayı amaçlayan, içerisinde oyunlaştırılmış kişisel hedeflerin belirlendiği ve ürün avantaj ve indirimlerinin sunulduğu “Money Programı” kapsamında sunulan bir alt programdır. İyi Gelecek Elçileri programı üyesi olmanız halinde sosyal medya hesapları ile hedeflerin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilecektir.

3.63. Migros Kadın Akademisi programı, sadece “Money Program” üyelerinin faydalanabildiği ve kişisel gelişim, girişimcilik, marka yaratma, hobi, aile çocuk gelişimi, finans, teknoloji, ebeveynlik vb. konularda eğitim videolarının sunulduğu “Money Programı” kapsamında sunulan bir alt programdır. Giriş yapmanız halinde bu hizmetler sunulacaktır.

3.64. “Migros TV hizmeti” tüm kullanıcıların ziyaret edebileceği ancak Money Program” üyelerine özelleştirilmiş video gösterimi, tiyatro gösterimi, eğitim içerikleri gösterimi gibi bazı ek hizmetlerin sunulduğu “Money Program”ı kapsamında sunulan bir alt programdır.

3.65. MKolay Programı kapsamında “MKolay Kantin” ve “MGo” uygulamaları yalnızca Money üyelerine özel uygulamalar olmakla; “MKolay Kantin”  ve “MGo” üyelere telefonlarıyla qr kod okutarak alışveriş yapma imkanı sunan Money programı  kapsamında sunulan bir alt programdır.

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. “Migros”, “Üye”nin “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda sunulan “Hak ve İmkanlar”dan yararlanabilmek için “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. “Migros”, bu kapsamda “Üye”nin sağladığı kişisel verileri “Money Site İletişim Menüsü” adresinde yer alan Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası'na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Money KVK Aydınlatma Metni’ne, Money KVK Açık Rıza Metni’ne, “Migros” Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çerez Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. “Money Site İletişim Menüsü” adresinde yer alan bu metinler, işbu “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. “Üye”, Program üyeliği oluşturarak Politikalar, Money Programı KVK Açık Rıza ve Money Programı KVK Aydınlatma Metni’nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. “Üye”; “Migros” tarafından bu açık rıza gerektiren konularda her bir konu için ayrı ayrı ve açık şekilde bilgilendirilmiş olduğunu kabul eder. “Üye” kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki hakları ile ilgili olarak daha fazla bilgi için “Money Site İletişim Menüsü” adresinde yer alan metinlerimizi inceleyebilir.

4.3. Üyelik aşamasında “Üye” tarafından “Migros”a bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde “Üye” yeni ve güncel bilgileri “Migros”a bildirmekle yükümlüdür.

4.4. “Üye” tarafından “Migros”a işbu Sözleşmeye taraf olarak beyan ya da temin edilen ve işlenmesine ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu “Sözleşme” ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla  “Migros” ya da “Program Ortakları ve İşbirliği Yapılan Firmalar” tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na ve Money Programı KVK Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.5 “Migros”, iş bu “Sözleşme” uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı e-posta adreslerine ticari olmayan bilgilendirme e-posta gönderme, cep telefonlarına ticari olmayan bilgilendirme SMS’i gönderme, telefonlarından ticari olmayan bilgilendirme araması yapma, mobil cihazlarında “Money Mobil Uygulaması” yüklü ve mobil bildirim alma özelliği açık ise ticari olmayan bilgilendirme bildirimi iletme yetkisine sahiptir. “Üye”nin kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep etme hakkı ise saklıdır. Servis sağlayıcı veya cihazlar üzerinden sms, e-posta ve mobil bildirim özelliğinin kapatılması ticari ileti gönderim izninin kaldırıldığı anlamına gelmediği için Üye’nin bu iletişim kanalları için ticari ileti gönderim izni var ise “Migros” “Üye”ye ticari ileti gönderimine devam edecektir. Ticari ileti izninin kaldırılması için ise “Money Site”, “Money Mobil Uygulaması”, SMS veya İYS A.Ş. web sitesi aracılığı ile işlem yapılması gerekmektedir. “Üye” işbu "Sözleşme"yi onaylamasıyla bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

4.6. “Üye”, kişisel verilerinin Money KVK Aydınlatma Metni, Money KVK Açık Rıza Metni ve işbu "Sözleşme"de belirtilen şekilde “Migros” tarafından işlenmesine, kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. “Migros”, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. “Üye” kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

İşbu Sözleşme ile Migros, Üye’ye herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi bir kullandırma hakkı sağlamamaktadır.

“Migros” un hizmetleri , bilgileri , ticari markaları, sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı , ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

“Migros”, markaları ve logoları, “Money Site”, “Money Mobil Uygulaması”nda yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça “Migros”a aittir. “Üye”nin, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında “Migros” tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın genel görünüm ve dizaynı ile tüm bilgi, resim, “Migros” markaları, “Money Site”nin ve “Money Mobil Uygulaması”nın alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi “Migros”tur ve yasal koruma altındadır.

“Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, kiralanamaz, satılamaz, pazarlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

“Migros”, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu “Sözleşme”yi ve “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kullanım Koşulları ve Gizlilik de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu “Sözleşme”nin değişen hükümleri, “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nda ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. “Üye”, değişikliklerden haberdar olmak için düzenli olarak işbu “Sözleşme”yi gözden geçirme sorumluluğuna sahiptir, “Üye”nin üyeliğini devam ettiriyor olması değişiklikleri kabul ettiği şeklinde kabul edilecektir. Ancak “Migros”un işbu “Sözleşme”ye açık rıza gerektiren yeni bir kişisel veri işleme amacı eklemesi durumunda “Üye”den bunun için ayrıca izin alınacaktır.

7. MÜCBİR SEBER

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın “Taraflar”ın kontrolü dışında gelişen ve “Taraflar”ın bu “Sözleşme”de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç, veya diğer bir doğal felaket)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,
 • “Money Site”ye ve/veya “Money Mobil Uygulaması”na erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • “Migros”un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

Mücbir Sebepler “Migros”un işbu “Sözleşme”den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, “Migros” ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu “Sözleşme”nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. İşbu “Sözleşme” “Üye”nin üyeliğini iptal etmesi veya “Migros” tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. “Üye”, üyeliğini dilediği zaman “Migros”un iletişim kanallarından (çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulamalardaki çağrı merkezi iletişim formları, web sitelerindeki kişisel verilerin silinme talebi başvuru formu, Migros whatsapp hattı, çağrı merkezi e-posta adresi) yapacağı yazılı ve/veya sözlü bildirim ile ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilir. “Migros”, İşbu “Sözleşme”nin muhtelif maddelerinde belirtilen üyelik sonlandırılması/silinmesi hallerinin yanı sıra aşağıdaki durumlarda “Üye”nin üyeliğini iptal ederek “Sözleşme”yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilecektir:

 • “Üye”nin işbu “Sözleşme”nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda,
 • “Üye”nin paylaşmış olduğu cep telefonu, ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinin dolu, eksiksiz ve güncel olmaması durumunda,
 • Money Programı’nın sonlandırılması durumunda,
 • Migros tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin.

8.2. İşbu “Sözleşme”nin sona erdiği hallerde “Üye”lerin varsa eğer cihazlarındaki “Money Mobil Uygulaması”nı kaldırmaları gerekebilir. Aksi halde cihazındaki mobil bildirim izni açık ise uygulama üzerinden iletilen kişiye özel olmayan genel iletiler ilgili cihaz sahibine iletilmeye devam edebilir. Ancak bu durum işbu “Sözleşme”nin ve üyeliğin devam ettiği ve “Money Programı” kapsamındaki “Hak ve İmkanlar”dan yararlanılmaya devam edilebileceği anlamına gelmeyecektir.

9. BİLDİRİM

“Migros”, “Üye” ile “Üye”nin kayıt olurken bildirmiş olduğu e-posta adresi ve cep telefon numarası vasıtasıyla arama, SMS gönderme, mobil bildirim gönderme gibi olabilecek tüm iletişim yöntemleri ile iletişim kuracaktır. “Üye”, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10. DİĞER HÜKÜMLER

“Üye”, işbu “Sözleşme”den doğabilecek “Migros”un resmi defter ve ticari kayıtları ile “Money Site” ve “Money Mobil Uygulaması”nın veri tabanında, sunucularında tutulan kayıtların, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu “Sözleşme”, konuya ilişkin olarak “Taraflar” arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu “Sözleşme”nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu “Sözleşme” bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

“Taraflar”dan birinin “Sözleşme”de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu “Sözleşme” Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu “Sözleşme”den kaynaklanan veya işbu “Sözleşme” ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

11. YÜRÜRLÜK

11 (ONBİR) maddeden ibaret işbu “Sözleşme”, “Üye” tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

{{popUpTitle}}

Kayıt formuna yönlendiriliyorsun.

Giriş yapmak için Money kartınızı aşağıdan seçebilirsiniz.

Seç

Kart numarası

Son alışveriş yeri

Tarihi

{{card.cardNo}}

{{card.store}}

{{card.date}}

{{redirectMessage}}

Güncelleme

Money Üyelik Metnimiz Güncellendi!


Sevgili Money’li, Money web sitemize giriş yapabilmek ve Money’nin tüm avantajlarından yararlanmak için güncel üyelik metnimizi onaylamalısın.


Money Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

Money Üyelik Sözleşmesi'ni onaylıyorum ve Açık Rıza Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ve paylaşılmasına onay veriyorum.

Money Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni
Money Üyelik Sözleşmesi
Açık Rıza Metni