Money Üyesi misin?

Üyeysen hemen giriş yapabilir, değilsen ücretsiz üye olabilirsin.

Money Üyesi misin?

HADİ BAŞLAYALIM

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nin (Bundan sonra kısaca Politika olarak anılacaktır.) amacı, Migros Ticaret A.Ş. (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak tarafımızca işletilmekte olan tüm internet sitelerinin (“Site”) işletilmesi sırasında, kullanıcılar/üyeler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

Money.com.tr olarak çevrimiçi mecralarımız olan internet sitelerinin (“Site”), ziyaretleri sırasında ziyaretçilerimize/kullanıcılara daha iyi bir kullanım deneyimi sağlamak için bazı çerezlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Money.com.tr olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz; bu tip durumlarda işbu Politika’da gerekli güncelleme ve değişiklikler yapılacaktır.  Dolayısıyla işbu politikanın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel politika üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Siteler’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Politika Metni’nin son güncelleme tarihini metnin altında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği bizim için önemlidir, bu nedenle gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerini korumak amacıyla Şirketimize ait sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Reşit Olmayanlar

18 yaşın altındaysanız, Web Sitesi'ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Site’yi kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Money.com.tr olarak sitemizde ve uygulamamızda sunduğumuz deneyimi ve hizmetleri yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci taraf çerezleri (……… tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin sitemizi veya uygulamamızı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre, sitemizde ve uygulamamızda teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezlerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan çerezlerde yer alan kişisel verileriniz,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MİGROS  tarafından İşbu Politikada yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak iş ortaklarımıza, “Paylaşım yapılan taraflar bilgisi” olarak aşağıda belirtilen taraflara, MİGROS iştiraklerine, MİGROS Ailesine (Migros'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Migros’un bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Yurt Dışına Aktarım

Şirket, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel verileri yurt dışına aktarabilir. İlgili kişinin açık rızasının bulunmadığı haller için, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin "güvenli ülke" statüsünde olması ve yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı şartı aranır. Kurul tarafından veri aktarılan ülkenin güvenli ülke statüsünde sayılmadığı durumlar için, Kurul izni ile yeterli korumayı taahhüt edecek bir veri aktarım protokolü imzalanır.

Kullanım ve İşlenme Amaçlarına Göre Çerez Türleri

Performans ve Analiz Çerezler


Bu çerezler, sizlerin deneyimini iyileştirmek ve site performans ölçümü için istatiksel bilgiler sağlar. Performans ve analiz için kullanılan çerezler, genel kullanıma dayalı veriler topladığı için ziyaretçinin kimliğini belirleyecek herhangi bir bilgi içermez. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, site ziyaretçi sayısının tespiti ve buna göre performans ayarlarının yapılması gibi çalışmalar için kullanılmaktadır. İşbu Çerezler, KVK Kanununda belirtilen,  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini hatırlayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamızı sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar. İşbu Çerezler, KVK Kanununda belirtilen,  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler, sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir. İşbu Çerezler, Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerine ilişkin ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir.  KVK Kanununda belirtilen,  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri yanlızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Saklandığı Süre Bakımından Çerezler

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)


Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe kadar veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır. İşbu Çerezler, KVK Kanununda belirtilen  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır.  Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir. İşbu Çerezler, KVK Kanununda belirtilen,  açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta, İşlenmekte ve Hangi Yöntemler ile toplanmaktadır?

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir. Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz. İlgili aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız mümkündür.
 

Servis Sağlayıcı Çerez İsmi Çerez Amacı Çerez Tipi Çerez Süresi Paylaşım Yapılan Taraflar
.money.com.tr _fbp Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda olduklarında reklam vermek için ayarlanır. Reklam 3 ay Facebook
.facebook.com fr Çerez, Facebook tarafından kullanıcılara alakalı reklamlar göstermek ve reklamları ölçmek ve geliştirmek için ayarlanır. Çerez ayrıca Facebook pikseli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcının web üzerindeki davranışını izler. Reklam 3 ay Facebook
www.money.com.tr ai_user Bu tanımlama bilgisi Microsoft Application Insights yazılımı tarafından ayarlanır. Bu tanımlama bilgisi, Azure bulut platformunda oluşturulan uygulamalar için tatmin edici kullanım ve telemetri bilgilerini toplamak için kullanılır. Analiz 1 yıl Microsoft
.money.com.tr _ga Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. Analiz 2 yıl Google
.money.com.tr _gid Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve wb sitesinin nasıl gittiğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin sayısı, nereden geldikleri kaynak ve anonim olarak ziyaret edilen sayfalar dahil toplanan veriler. Analiz 1 gün Google
.money.com.tr _gat_gtag_UA_9975266_5 Google, kullanıcıları ayırt etmek için bu çerezi kullanır. Analiz 1 dakika Google
www.money.com.tr ai_session Bu tanımlama bilgisi Microsoft Application Insights yazılımı tarafından ayarlanır. Bu tanımlama bilgisi, Azure bulut platformunda oluşturulan uygulamalar için tatmin edici kullanım ve telemetri bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu benzersiz bir anonymus oturum tanımlayıcı tanımlama bilgisidir. Analiz 30 dakika Microsoft
.www.money.com.tr ARRAffinity Bu çerez, Windows Azure bulut platformunda çalışan web siteleri tarafından belirlenir. Tanımlama bilgisi, bir istemciyi bir Azure Web Uygulaması örneğine benzetmek için kullanılır. Gerekli oturum Microsoft
.www.money.com.tr ARRAffinitySameSite Bu çerez, Windows Azure bulut platformunda çalışan web siteleri tarafından belirlenir. Tanımlama bilgisi, bir istemciyi bir Azure Web Uygulaması örneğine benzetmek için kullanılır. Gerekli oturum Microsoft
www.money.com.tr cookiesession1 Oturum Bilgisi Gerekli oturum Fortinet?
.money.com.tr _hjTLDTest Bu çerez, Hotjar tarafından ayarlanmıştır. Bu çerez, müşteri Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanır. Tarayıcıda o siteye özgü rastgele kullanıcı kimliğini korumak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Analiz oturum Hotjar
.money.com.tr _hjid Bu çerez, Hotjar tarafından ayarlanmıştır. Bu çerez, müşteri Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanır. Tarayıcıda o siteye özgü rastgele kullanıcı kimliğini korumak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Analiz 1 yıl Hotjar
.money.com.tr _hjFirstSeen Bu çerez, Hotjar tarafından ayarlanmıştır. Bu çerez, müşteri Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanır. Tarayıcıda o siteye özgü rastgele kullanıcı kimliğini korumak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Analiz 30 dakika Hotjar


Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Kullanıcılar olarak tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.  Ancak, sitelerin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezlere ilişkin tercihlerin, Platform’a erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerektiğini ve çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Platform’un çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez kullanımını kontrol etme kapsamında; kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme, üçüncü taraf çerezleri engelleme, belirli sitelerden çerezleri engelleme, tüm çerezleri engelleme veya internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme gibi işlemleri yapmanıza imkân tanınır.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetilebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
 

  • Internet Explorer

Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine tıklayın.

Araçlar” düğmesine ve “İnternet seçenekleri”ne tıklayın.

Gizlilik” sekmesine tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için “Ayarlar”ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve “Tamam” düğmesine tıklayın.

 

  • Google Chrome

Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

Sağ üstte “Diğer Ayarlar”ı tıklayın.

Altta “Gelişmiş”i tıklayın.

"Gizlilik ve güvenlik"in altında “İçerik Ayarları”nı tıklayın.

Çerezler”i tıklayın.

"Tüm çerezler ve site verileri"nin altında “Web Sitesi”nin adını arayın.

Sitenin sağındaki “Kaldır” simgesini tıklayın

 

  • Mozilla Firefox

Firefox “Menü” düğmesine tıklayın ve “Seçenekler”i seçin.

Gizlilik ve Güvenlik” panelini seçin ve “Geçmiş” bölümüne gidin.

Firefox ayarını “geçmiş için özel ayarları kullansın” olarak değiştirin.

Çerezleri göster” düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.

Arama” alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.

Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip “Seçilenleri sil” düğmesine tıklayın.

Kapat” düğmesine tıklayarak “Çerezler” penceresini kapatın. Sonra da “about:preferences” sayfasını kapatın

 

  • Safari

Safari > “Tercihler”i seçin.

Gizlilik” öğesini tıklayın.

Web Sitesi Verileri”ni tıklayın.

Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra “Sil” veya “Tümünü Sil”e tıklayın.

 

  • Opera

Opera >”Tercihler”i seçin.

Gizlilik öğesi”ni tıklayın.

Web Sitesi Verileri”ni tıklayın.

Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra ”Sil” veya “Tümünü Sil”e tıklayın.

 

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek adresinden öğrenebilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Migros Ticaret A.Ş.’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Migros Ticaret  Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu migrosticaretas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Güncelleme : 18.12.2020

MİGROS TİCARET A.Ş.

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemeye uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Aydınlatma Metnimizi inceleyebilir, çerez izinlerinizi Çerez Ayarları üzerinden güncelleyebilirsiniz.

{{popUpTitle}}

Kayıt formuna yönlendiriliyorsunuz.

Giriş yapmak için Money kartınızı aşağıdan seçebilirsiniz.

Seç

Kart numarası

Son alışveriş yeri

Tarihi

{{card.cardNo}}

{{card.store}}

{{card.date}}

{{redirectMessage}}

Güncelleme

Money Üyelik Metnimiz Güncellendi!


Sevgili Money’li, Money web sitemize giriş yapabilmek ve Money’nin tüm avantajlarından yararlanmak için güncel üyelik metnimizi onaylamalısın.


Money Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

Money Üyelik ve Rıza Beyanı Metni'ni okudum, onaylıyorum.

Money Üyelik ve Rıza Beyanı
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yazısı